Sportcentrale

Welkom op de site van de sportcentrale V.I.O.S. Beltrum!
Met deze site informeren wij u over wie wij zijn en wat we doen.

De sportcentrale is opgericht op 30 januari 1953 door de damesleden van de gymnastiekvereniging (1952) en de herenleden van de voetbalvereniging (1932). Daarna traden de volgende afdelingen toe aan de Sportcentrale; handbal (1954), volleybal (1965), touwtrek (1972) en tafeltennis (1973).
Tot 2007 was de Sportcentrale een omni-vereniging met ruim 1.000 leden, verdeeld over zes takken van sport. Toen werd het plan om de organisatie te wijzigen gelanceerd. Dit om sneller en efficiënter beslissingen te kunnen nemen.
Sinds 2007 vormen de afdelingen gymnastiek, handbal, tafeltennis, touwtrek, voetbal en volleybal samen een federatie. Iedere tak van sport heeft sindsdien haar eigen statuten en is dus een zelfstandige sportvereniging / rechtspersoon. De voordelen van de sportcentrale zijn wel behouden gebleven.

Wij zijn trots op deze unieke samenwerking!

Sportcentrale Vooruit Is Ons Streven (Sportcentrale V.I.O.S.) heeft als doel in haar statuten opgenomen:
– Het bevorderen van de sport in al zijn verschijningsvormen;
– Het tot stand brengen/houden van sportaccommodaties ten behoeve van de aangesloten sportverenigingen;
– Het verbeteren van sportaccommodaties ten behoeve van de aangesloten sportverenigingen;
– Het in stand houden en beheren van een clublokaal / kantine ‘de Spilsoos’ ten behoeve van de aangesloten sportverenigingen;
– Het behartigen van de belangen van de aangesloten sportverenigingen;
– Het verlenen van diensten voor de aangesloten sportverenigingen;
– Het bevorderen van samenwerking tussen sportverenigingen;
– En verder al datgene, wat met wettige middelen bereikbaar is in verband staat met het doel van de vereniging.

Koninklijke Onderscheiding voor ‘op-en-top-vrijwilliger’ Marcel Helmers

Open Club en vitaal sportpark Beltrum

Tenten Solar gaat 750 zonnepanelen plaatsen voor Duurzaam Beltrum

Sportcomplex

Wij beschikken over een mooi en uitgebreid sportcomplex gelegen op sportpark ‘de Sonders’.

De zaalsporten vinden plaats in de sporthal welke ook op dit sportpark aanwezig is.
De voetbalvereniging maakt gebruik van drie natuurvelden en één kunstgrasveld. Enkele natuurvelden en het kunstgrasveld zijn verlicht. Er kan gebruik worden gemaakt van moderne kleedkamers en de accommodatie heeft een prachtige tribune.
Ook is er een accommodatie buiten het sportpark de Sonders welke wordt onderhouden door DVV 9 gelegen tussen Beltrum en Groenlo (Halfweg Dome). Het beheer van dit complex wordt vooral verwezenlijkt door vrijwilligers.
De touwtrekvereniging maakt gebruik van een mooi trainingscomplex welke ook gelegen is op sportpark de Sonders.

Ons bestuur

Dagelijks bestuur:
– Voorzitter: Jan Boverhof
– Penningmeester: Boet Leemreize
– Secretaris: Monique Stapelbroek

Algemeen bestuur:
– Lotte Geerdinck (afd. Gymnastiek)
– Linda Wallerbos (afd. Handbal)
– Walter Rouwhorst (afd. Tafeltennis)
– Vincent Ribbers (afd. Touwtrek)
– Roald Visser (afd. Voetbal)
– Stanley Heutinck (afd. Volleybal)

V.I.O.S. Wijzer

De V.I.O.S. wijzer is ons contactblad en wordt 11x per jaar uitgebracht.

Het doel van de V.I.O.S. wijzer is om de leden te informeren over het reilen en zeilen binnen onze vereniging, naast een mogelijk eigen blad van de afdeling.

2021:
Juni  Augustus  September  Oktober  November

2019:
Januari  Februari  Maart  April  Mei  Juni  Augustus  September  Oktober  November  December

2018:
Januari  Februari  Maart  April  Mei  Juni  Augustus  September  Oktober  November  December

2017:
Januari  Februari  Maart  April  Mei  Juni Augustus  September  Oktober  November  December 

Sportpark De Sonders

Adres: Avesterweg 1
Postcode: 7156 MH
Plaats: Beltrum

Mailadres: info@sportcentralevios.nl

Heeft u een vraag voor ons? Laat het ons weten!
We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vertrouwenscontactpersonen VIOS Beltrum

Vertrouwenscontactpersonen VIOS Beltrum

Als sportvereniging willen wij dat al onze leden zich veilig kunnen voelen. Om hier zorg voor te dragen heeft het bestuur een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld. Binnen onze verenigingen kunnen natuurlijk wel eens zaken spelen die niet door de beugel kunnen of waar je veel moeite mee hebt. Voor veel zaken kun je natuurlijk de coach aanspreken of kun je naar een bestuurslid toe gaan. Maar er zijn situaties denkbaar dat je liever iemand spreekt die helemaal onafhankelijk is, en uitsluitend jouw belang in het oog houdt.
Je kunt dan een beroep doen op de vertrouwenscontactpersoon. (VCP)

Zij stellen zich voor:

-Mijn naam is Anny Helmers. Als kind begonnen bij VIOS gymnastiek en nu al meer dan 40 jaar lid van VIOS       voetbal: vele jaren als actief voetballer , maar ook als kaderlid heb ik diverse functies bekleed.

Mijn naam is Marlies Stoteler.  Als kind ben ik begonnen bij VIOS gymnastiek. Daarna jarenlang actief lid van VIOS Volleybal geweest. Een aantal jaren geleden heb ik er voor gekozen om andere sporten uit te gaan oefenen. Ik heb 2 kinderen die het ook heerlijk vinden om te sporten.

De kennis voor de functie vertrouwenscontactpersoon (VCP) hebben we opgedaan uit informatie van de cursus voor vertrouwenscontactpersoon van NOC*NSF. Tevens zijn we vertrouwenscontactpersoon (geweest) op een school.

Wanneer kun je een VCP inschakelen?
Wanneer je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag is dit een teken dat de omgeving niet meer veilig is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je zelf het slachtoffer niet bent, maar het ziet gebeuren. Blijf er dan niet mee rondlopen, signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt.  Erover praten is vaak moeilijk. Het kan allerlei nadelige gevolgen hebben voor jou en voor anderen. Op die momenten kan het prettig zijn om met iemand die onafhankelijk is, en uitsluitend jouw belang in het oog houdt, te overleggen.
Iedereen, jeugdleden, ouders, begeleiders, coaches, trainers, seniorleden kunnen contact met ons opnemen Anny is bereikbaar op 06-18968121 en Marlies op 06 –10014795, het mailadres is vertrouwenscontactpersoon@sportcentralevios.nl.

Wij zijn er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er echt problemen zijn. Je kunt terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.
Voorbeelden van ongewenste situaties zijn;
· pesten en gepest worden;
· Vermoedens of concrete incidenten m.b.t. seksuele intimidatie.
· het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
· grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
· een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
· je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
· iemand heeft jou direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;

De gesprekken die er tussen jou en de VCP plaatsvinden zijn vertrouwelijk, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij dat weet. Elk incident bespreken wij geanonimiseerd met het bestuur. Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid om de implicaties voor de vereniging vast te stellen en daarna te handelen. Indien het bestuur oordeelt dat de veiligheid van een of meerdere van haar leden in het geding is en/of wanneer er sprake is van een strafbaar feit dan zal de vertrouwelijkheid worden opgeheven. Uiteraard is de melder hiervan vooraf op de hoogte gebracht.

Sportpark De Sonders

Adres: Avesterweg 1
Postcode: 7156 MH
Plaats: Beltrum

Mailadres: info@sportcentralevios.nl

Heeft u een vraag voor ons? Laat het ons weten!
We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vertrouwenscontactpersonen VIOS Beltrum

Vertrouwenscontactpersonen VIOS Beltrum

Als sportvereniging willen wij dat al onze leden zich veilig kunnen voelen. Om hier zorg voor te dragen heeft het bestuur een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld. Binnen onze verenigingen kunnen natuurlijk wel eens zaken spelen die niet door de beugel kunnen of waar je veel moeite mee hebt. Voor veel zaken kun je natuurlijk de coach aanspreken of kun je naar een bestuurslid toe gaan. Maar er zijn situaties denkbaar dat je liever iemand spreekt die helemaal onafhankelijk is, en uitsluitend jouw belang in het oog houdt.
Je kunt dan een beroep doen op de vertrouwenscontactpersoon. (VCP)

Zij stellen zich voor:

-Mijn naam is Anny Helmers. Als kind begonnen bij VIOS gymnastiek en nu al meer dan 40 jaar lid van VIOS       voetbal: vele jaren als actief voetballer , maar ook als kaderlid heb ik diverse functies bekleed.

Mijn naam is Marlies Stoteler.  Als kind ben ik begonnen bij VIOS gymnastiek. Daarna jarenlang actief lid van VIOS Volleybal geweest. Een aantal jaren geleden heb ik er voor gekozen om andere sporten uit te gaan oefenen. Ik heb 2 kinderen die het ook heerlijk vinden om te sporten.

De kennis voor de functie vertrouwenscontactpersoon (VCP) hebben we opgedaan uit informatie van de cursus voor vertrouwenscontactpersoon van NOC*NSF. Tevens zijn we vertrouwenscontactpersoon (geweest) op een school.

Wanneer kun je een VCP inschakelen?
Wanneer je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag is dit een teken dat de omgeving niet meer veilig is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je zelf het slachtoffer niet bent, maar het ziet gebeuren. Blijf er dan niet mee rondlopen, signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt.  Erover praten is vaak moeilijk. Het kan allerlei nadelige gevolgen hebben voor jou en voor anderen. Op die momenten kan het prettig zijn om met iemand die onafhankelijk is, en uitsluitend jouw belang in het oog houdt, te overleggen.
Iedereen, jeugdleden, ouders, begeleiders, coaches, trainers, seniorleden kunnen contact met ons opnemen Anny is bereikbaar op 06-18968121 en Marlies op 06 –10014795, het mailadres is vertrouwenscontactpersoon@sportcentralevios.nl.

Wij zijn er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er echt problemen zijn. Je kunt terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.
Voorbeelden van ongewenste situaties zijn;
· pesten en gepest worden;
· Vermoedens of concrete incidenten m.b.t. seksuele intimidatie.
· het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
· grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
· een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
· je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
· iemand heeft jou direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;

De gesprekken die er tussen jou en de VCP plaatsvinden zijn vertrouwelijk, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij dat weet. Elk incident bespreken wij geanonimiseerd met het bestuur. Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid om de implicaties voor de vereniging vast te stellen en daarna te handelen. Indien het bestuur oordeelt dat de veiligheid van een of meerdere van haar leden in het geding is en/of wanneer er sprake is van een strafbaar feit dan zal de vertrouwelijkheid worden opgeheven. Uiteraard is de melder hiervan vooraf op de hoogte gebracht.

Copyright © 2018 Sportcentrale V.I.O.S.