Sportcentrale

Alle verenigingen van V.I.O.S. hechten grote waarde aan de veiligheid van alle bezoekers. I.v.m. de huidige Covid-19 situatie is daarom besloten om de kantine per 22 augustus 2020 tot nader orde te sluiten.

Welkom op de site van de sportcentrale V.I.O.S. Beltrum!
Met deze site willen wij een beter beeld geven van wie wij zijn en wat we doen.

De sportcentrale is opgericht op 30 januari 1953 door de damesleden van de gymnastiekvereniging (1952) en de herenleden van de voetbalvereniging (1932). Daarna traden de volgende afdelingen toe aan de Sportcentrale; handbal (1954), volleybal (1965), touwtrek (1972) en tafeltennis (1973).
Tot 2007 was de Sportcentrale een omni-vereniging met ruim 1.000 leden, verdeeld over 6 taken van sport. Toen werd het plan om de organisatie te wijzigen gelanceerd. Dit om sneller en efficiënter beslissingen te kunnen nemen.
Sinds 2007 vormen de afdelingen handbal, gymnastiek, touwtrek, voetbal, tafeltennis en volleybal samen een federatie. Iedere tak van sport heeft sindsdien haar eigen statuten en is dus een zelfstandige sportvereniging / rechtspersoon. De voordelen van de sportcentrale zijn echter wel behouden gebleven.
Wij zijn trots op deze unieke samenwerking!

Sportcentrale Vooruit Is Ons Streven (Sportcentrale V.I.O.S.) heeft als doel:
– Het bevorderen van de sport in al zijn verschijningsvormen;
– Het tot stand brengen/houden van sportaccommodaties ten behoeve van de aangesloten sportverenigingen;
– Het verbeteren van sportaccommodaties ten behoeve van de aangesloten sportverenigingen;
– Het in stand houden en beheren van een clublokaal / kantine ‘de Spilsoos’ ten behoeve van de aangesloten sportverenigingen;
– Het behartigen van de aangesloten sportverenigingen;
– Het verlenen van diensten voor de aangesloten sportverenigingen;
– Het bevorderen van samenwerking tussen sportverenigingen;
– Voort al datgene, wat met wettige middelen bereikbaar is in verband staat met het doel der vereniging

Koninklijke Onderscheiding voor ‘op-en-top-vrijwilliger’ Marcel Helmers

Open Club en vitaal sportpark Beltrum

Tenten Solar gaat 750 zonnepanelen plaatsen voor Duurzaam Beltrum

Sportcomplex

Wij beschikken over een mooi en uitgebreid sportcomplex gelegen op sportpark ‘de Sonders’.

De zaalsporten vinden plaats in de sporthal welke ook op dit sportpark aanwezig is.
De voetbalvereniging maakt gebruik van 3 natuurvelden en 1 kunstgrasveld waarbij enkele natuurvelden en het kunstgrasveld verlicht zijn. Daarbij kan er gebruik worden gemaakt van moderne kleedkamers en heeft de accommodatie een prachtige tribune.
Ook is er een accommodatie buiten het sportpark de Sonders welke wordt onderhouden door DVV 9 gelegen tussen Beltrum en Groenlo (Halfweg Dome). Het beheer van dit complex wordt vooral verwezenlijkt door vrijwilligers.
De touwtrekvereniging maakt gebruik van een mooi trainingscomplex welke ook gelegen is op sportpark de Sonders.

Ons bestuur

Dagelijks bestuur:
– Voorzitter: Jan Boverhof
– Penningmeester: Boet Leemreize
– Secretaris: Tessa Branten

Algemeen bestuur:
– Walter Rouwhorst (afd. Tafeltennis)
– Remco Winkelhorst (afd. Gymnastiek)
– Linda Wallerbos (afd. Handbal)
– Roald Visser (afd. Voetbal)
– Stanley Heutinck (afd. Volleybal)
– Vincent Ribbers (afd. Touwtrek)

De V.I.O.S. wijzer is centraal een contactblad en wohttps://issuu.com/sportcentralevios/docs/vioswijzer__65-10_september_2019rdt 11x per jaar uitgebracht.

Het blad dient er voor een ieder ervan op de hoogte te brengen, naast een mogelijk eigen vereniging blad van de vereniging, wat er reilt en zeilt binnen haar vereniging.

2020                 2019                   2018                  2017                  2016

Jan                      Jan                      Jan                      Jan                     Jan
Feb                      Feb                     Feb                      Feb                    Feb
Mrt                      Mrt                     Mrt                      Mrt                    Mrt
Apr                      Apr                     Apr                      Apr                    Apr
Mei                      Mei                     Mei                      Mei                    Mei
Jun                      Jun                     Jun                      Jun                    Jun
Aug                      Aug                    Aug                     Aug                    Aug
Sept                     Sep                     Sep                      Sep                    Sep
Okt                      Okt                     Okt                       Okt                    Okt
Nov                     Nov                     Nov                      Nov                   Nov
Dec                      Dec                     Dec                      Dec                    Dec

Sportpark De Sonders

Adres: Avesterweg 1
Postcode: 7156 MH
Plaats: Beltrum

Mailadres: info@sportcentralevios.nl

Heeft u een vraag voor ons? Laat het ons weten!
We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Vertrouwenscontactpersonen VIOS Beltrum

Vertrouwenscontactpersonen VIOS Beltrum

Als sportvereniging willen wij dat al onze leden zich veilig kunnen voelen. Om hier zorg voor te dragen heeft het bestuur een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld. Binnen onze verenigingen kunnen natuurlijk wel eens zaken spelen die niet door de beugel kunnen of waar je veel moeite mee hebt. Voor veel zaken kun je natuurlijk de coach aanspreken of kun je naar een bestuurslid toe gaan. Maar er zijn situaties denkbaar dat je liever iemand spreekt die helemaal onafhankelijk is, en uitsluitend jouw belang in het oog houdt.
Je kunt dan een beroep doen op de vertrouwenscontactpersoon. (VCP)

Zij stellen zich voor:

-Mijn naam is Anny Helmers. Als kind begonnen bij VIOS gymnastiek en nu al meer dan 40 jaar lid van VIOS       voetbal: vele jaren als actief voetballer , maar ook als kaderlid heb ik diverse functies bekleed.

Mijn naam is Marlies Stoteler.  Als kind ben ik begonnen bij VIOS gymnastiek. Daarna jarenlang actief lid van VIOS Volleybal geweest. Een aantal jaren geleden heb ik er voor gekozen om andere sporten uit te gaan oefenen. Ik heb 2 kinderen die het ook heerlijk vinden om te sporten.

De kennis voor de functie vertrouwenscontactpersoon (VCP) hebben we opgedaan uit informatie van de cursus voor vertrouwenscontactpersoon van NOC*NSF. Tevens zijn we vertrouwenscontactpersoon (geweest) op een school.

Wanneer kun je een VCP inschakelen?
Wanneer je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag is dit een teken dat de omgeving niet meer veilig is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je zelf het slachtoffer niet bent, maar het ziet gebeuren. Blijf er dan niet mee rondlopen, signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt.  Erover praten is vaak moeilijk. Het kan allerlei nadelige gevolgen hebben voor jou en voor anderen. Op die momenten kan het prettig zijn om met iemand die onafhankelijk is, en uitsluitend jouw belang in het oog houdt, te overleggen.
Iedereen, jeugdleden, ouders, begeleiders, coaches, trainers, seniorleden kunnen contact met ons opnemen Anny is bereikbaar op 06-18968121 en Marlies op 06 –10014795, het mailadres is vertrouwenscontactpersoon@sportcentralevios.nl.

Wij zijn er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er echt problemen zijn. Je kunt terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.
Voorbeelden van ongewenste situaties zijn;
· pesten en gepest worden;
· Vermoedens of concrete incidenten m.b.t. seksuele intimidatie.
· het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
· grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
· een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
· je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
· iemand heeft jou direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;

De gesprekken die er tussen jou en de VCP plaatsvinden zijn vertrouwelijk, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij dat weet. Elk incident bespreken wij geanonimiseerd met het bestuur. Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid om de implicaties voor de vereniging vast te stellen en daarna te handelen. Indien het bestuur oordeelt dat de veiligheid van een of meerdere van haar leden in het geding is en/of wanneer er sprake is van een strafbaar feit dan zal de vertrouwelijkheid worden opgeheven. Uiteraard is de melder hiervan vooraf op de hoogte gebracht.

Sportpark De Sonders

Adres: Avesterweg 1
Postcode: 7156 MH
Plaats: Beltrum

Mailadres: info@sportcentralevios.nl

Heeft u een vraag voor ons? Laat het ons weten!
We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Vertrouwenscontactpersonen VIOS Beltrum

Vertrouwenscontactpersonen VIOS Beltrum

Als sportvereniging willen wij dat al onze leden zich veilig kunnen voelen. Om hier zorg voor te dragen heeft het bestuur een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld. Binnen onze verenigingen kunnen natuurlijk wel eens zaken spelen die niet door de beugel kunnen of waar je veel moeite mee hebt. Voor veel zaken kun je natuurlijk de coach aanspreken of kun je naar een bestuurslid toe gaan. Maar er zijn situaties denkbaar dat je liever iemand spreekt die helemaal onafhankelijk is, en uitsluitend jouw belang in het oog houdt.
Je kunt dan een beroep doen op de vertrouwenscontactpersoon. (VCP)

Zij stellen zich voor:

-Mijn naam is Anny Helmers. Als kind begonnen bij VIOS gymnastiek en nu al meer dan 40 jaar lid van VIOS       voetbal: vele jaren als actief voetballer , maar ook als kaderlid heb ik diverse functies bekleed.

Mijn naam is Marlies Stoteler.  Als kind ben ik begonnen bij VIOS gymnastiek. Daarna jarenlang actief lid van VIOS Volleybal geweest. Een aantal jaren geleden heb ik er voor gekozen om andere sporten uit te gaan oefenen. Ik heb 2 kinderen die het ook heerlijk vinden om te sporten.

De kennis voor de functie vertrouwenscontactpersoon (VCP) hebben we opgedaan uit informatie van de cursus voor vertrouwenscontactpersoon van NOC*NSF. Tevens zijn we vertrouwenscontactpersoon (geweest) op een school.

Wanneer kun je een VCP inschakelen?
Wanneer je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag is dit een teken dat de omgeving niet meer veilig is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je zelf het slachtoffer niet bent, maar het ziet gebeuren. Blijf er dan niet mee rondlopen, signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt.  Erover praten is vaak moeilijk. Het kan allerlei nadelige gevolgen hebben voor jou en voor anderen. Op die momenten kan het prettig zijn om met iemand die onafhankelijk is, en uitsluitend jouw belang in het oog houdt, te overleggen.
Iedereen, jeugdleden, ouders, begeleiders, coaches, trainers, seniorleden kunnen contact met ons opnemen Anny is bereikbaar op 06-18968121 en Marlies op 06 –10014795, het mailadres is vertrouwenscontactpersoon@sportcentralevios.nl.

Wij zijn er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er echt problemen zijn. Je kunt terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.
Voorbeelden van ongewenste situaties zijn;
· pesten en gepest worden;
· Vermoedens of concrete incidenten m.b.t. seksuele intimidatie.
· het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
· grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
· een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
· je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
· iemand heeft jou direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;

De gesprekken die er tussen jou en de VCP plaatsvinden zijn vertrouwelijk, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij dat weet. Elk incident bespreken wij geanonimiseerd met het bestuur. Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid om de implicaties voor de vereniging vast te stellen en daarna te handelen. Indien het bestuur oordeelt dat de veiligheid van een of meerdere van haar leden in het geding is en/of wanneer er sprake is van een strafbaar feit dan zal de vertrouwelijkheid worden opgeheven. Uiteraard is de melder hiervan vooraf op de hoogte gebracht.

Copyright © 2018 Sportcentrale V.I.O.S.