Sportcentrale

Welkom op de site van de sportcentrale V.I.O.S. Beltrum!
Met deze site informeren wij u over wie wij zijn en wat we doen.

De sportcentrale is opgericht op 30 januari 1953 door de damesleden van de gymnastiekvereniging (1952) en de herenleden van de voetbalvereniging (1932). Daarna traden de volgende afdelingen toe aan de Sportcentrale; handbal (1954), volleybal (1965), touwtrek (1972) en tafeltennis (1973).
Tot 2007 was de Sportcentrale een omni-vereniging met ruim 1.000 leden, verdeeld over zes takken van sport. Toen werd het plan om de organisatie te wijzigen gelanceerd. Dit om sneller en efficiënter beslissingen te kunnen nemen.
Sinds 2007 vormen de afdelingen gymnastiek, handbal, tafeltennis, touwtrek, voetbal en volleybal samen een federatie. Iedere tak van sport heeft sindsdien haar eigen statuten en is dus een zelfstandige sportvereniging / rechtspersoon. De voordelen van de sportcentrale zijn wel behouden gebleven.

Wij zijn trots op deze unieke samenwerking!

Sportcentrale Vooruit Is Ons Streven (Sportcentrale V.I.O.S.) heeft als doel in haar statuten opgenomen:
– Het bevorderen van de sport in al zijn verschijningsvormen;
– Het tot stand brengen/houden van sportaccommodaties ten behoeve van de aangesloten sportverenigingen;
– Het verbeteren van sportaccommodaties ten behoeve van de aangesloten sportverenigingen;
– Het in stand houden en beheren van een clublokaal / kantine ‘de Spilsoos’ ten behoeve van de aangesloten sportverenigingen;
– Het behartigen van de belangen van de aangesloten sportverenigingen;
– Het verlenen van diensten voor de aangesloten sportverenigingen;
– Het bevorderen van samenwerking tussen sportverenigingen;
– En verder al datgene, wat met wettige middelen bereikbaar is in verband staat met het doel van de vereniging.

Bedankt!

Bedankt Naoberfondsen en sponsoren voor jullie bijdragen aan de herinrichting van de Spilsoos

Het Naoberfonds Beltrum en het Berkellands Naoberfonds hebben beide een mooie financiële bijdrage gedaan aan de herinrichting van de kantine. Speciaal voor de stamtafel met de bijbehorende stoelen hebben zij beiden een bedrag van respectievelijk € 4.000,- en € 4.400,- gegeven. De stamtafel heeft een mooie plaats gekregen in de Spilsoos. Een tafel waaraan (sterke) verhalen kunnen worden gedeeld onder het genot van een drankje.

Ook vele bedrijven uit Beltrum en daarbuiten hebben een bijdrage in natura gedaan om de herinrichting mogelijk te maken. De één met materialen, de ander met mankracht. Samen is het resultaat fantastisch geworden en kunnen we weer jaren vooruit.

Het bestuur van de Sportcentrale bedankt daarom nogmaals de beide Naoberfondsen en alle bedrijven die in wat voor vorm dan ook een bijdrage hebben geleverd.

Het Naoberfonds Beltrum is een Stichting die de leefbaarheid in Beltrum wil bevorderen door projecten te stimuleren die door inwoners worden opgezet. Het Naoberfonds Beltrum is een onafhankelijke stichting met als doel om Beltrummers, Beltrumse verenigingen of stichtingen die een sprankelend idee hebben dat van meerwaarde is voor ons mooie dorp, te motiveren met een financieel steuntje in de rug. Dus loop jij rond met een innoverend plan, twijfel dan niet en meld je aan! 

Het Berkellands Naoberfonds  heeft als doel inwoners uit de gemeente Berkelland te stimuleren initiatieven te creëren en uit te voeren, die de samenleving verbeteren en versterken en de leefbaarheid in de gemeente Berkelland vergroten. Heb je een idee, dan maak je het meeste kans op een bijdrage als je idee een positieve bijdrage aan de Berkellandse samenleving.

Sportcomplex

Wij beschikken over een mooi en uitgebreid sportcomplex gelegen op sportpark ‘de Sonders’.

De zaalsporten vinden plaats in de sporthal welke ook op dit sportpark aanwezig is.
De voetbalvereniging maakt gebruik van drie natuurvelden en één kunstgrasveld. Enkele natuurvelden en het kunstgrasveld zijn verlicht. Er kan gebruik worden gemaakt van moderne kleedkamers en de accommodatie heeft een prachtige tribune.
Ook is er een accommodatie buiten het sportpark de Sonders welke wordt onderhouden door DVV 9 gelegen tussen Beltrum en Groenlo (Halfweg Dome). Het beheer van dit complex wordt vooral verwezenlijkt door vrijwilligers.
De touwtrekvereniging maakt gebruik van een mooi trainingscomplex welke ook gelegen is op sportpark de Sonders.

Ons bestuur

Dagelijks bestuur:
– Voorzitter: Jan Boverhof
– Penningmeester: Boet Leemreize
– Secretaris: Danique Kottelenberg

Algemeen bestuur:
– Willem Vaags (afd. Gymnastiek)
– Linda Wallerbos (afd. Handbal)
– Walter Rouwhorst (afd. Tafeltennis)
– Eline Ribbers (afd. Touwtrek)
– Wouter te Woerd (afd. Voetbal)
– Merel te Brake (afd. Volleybal)

V.I.O.S. Wijzer

De V.I.O.S. wijzer is ons contactblad en wordt 11x per jaar uitgebracht.

Het doel van de V.I.O.S. wijzer is om de leden te informeren over het reilen en zeilen binnen onze vereniging, naast een mogelijk eigen blad van de afdeling.

2024:
Januari Februari Maart April Mei  Juni

2023:
Januari  Februari  Maart  April  Mei  Juni  Augustus  September  Oktober  November December

2022:
Januari  Februari  Maart  April  Mei  Juni  Augustus  September  Oktober  November  December

Sportpark De Sonders

Adres: Avesterweg 1
Postcode: 7156 MH
Plaats: Beltrum

Mailadres: info@sportcentralevios.nl

Telefoon Vios Kantine: 06-20130196

Heeft u een vraag voor ons? Laat het ons weten!
We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vertrouwenscontactpersonen VIOS Beltrum

Vertrouwenscontactpersonen VIOS Beltrum

Als sportvereniging willen wij dat al onze leden zich veilig kunnen voelen. Om hier zorg voor te dragen heeft het bestuur een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld. Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging of sportbond het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen.

De vertrouwenscontactpersoon zal niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar je de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven.

Binnen onze verenigingen kunnen natuurlijk wel eens zaken spelen die niet door de beugel kunnen of waar je veel moeite mee hebt. Voor veel zaken kun je natuurlijk de coach aanspreken of kun je naar een bestuurslid toe gaan. Maar er zijn situaties denkbaar dat je liever iemand spreekt die helemaal onafhankelijk is, en uitsluitend jouw belang in het oog houdt. Je kunt dan een beroep doen op de vertrouwenscontactpersoon (VCP). De VCP-ers van VIOS Beltrum, Marlies en Iris zijn er voor alle leden van de sportcentrale, volleybal, handbal, voetbal, tafeltennis, touwtrek en gymnastiek.

Iedereen, jeugdleden, ouders, begeleiders, coaches, trainers, seniorleden kunnen contact met ons opnemen. Marlies is bereikbaar op 0610014795 en Iris op 0613119991, het mailadres is vcp@sportcentralevios.nl.

Wij zijn er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er echt problemen zijn. Je kunt terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.
Voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag/ongewenste situaties zijn;
· Pesten en gepest worden (door teamgenoten, trainer, coach);
· Vermoedens of concrete incidenten m.b.t. seksuele intimidatie;
· Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
· Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
· Een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
· Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
· Iemand heeft jou direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;

De gesprekken die er tussen jou en de VCP plaatsvinden zijn vertrouwelijk, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij dat weet. Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid om de implicaties voor de vereniging vast te stellen en daarna te handelen.

Schroom niet ons te benaderen als er een ongewenste activiteit plaats vindt en je dat opgelost wilt zien. Ons luisterend oor, aandacht en vertrouwen zullen we inzetten om samen met jou te kijken naar wat je nodig hebt!

Marlies Stoteler                           06-10014795   
Iris Groot Zevert                          06-13119991

Sportpark De Sonders

Adres: Avesterweg 1
Postcode: 7156 MH
Plaats: Beltrum

Mailadres: info@sportcentralevios.nl

Telefoon Vios Kantine: 06-20130196

Heeft u een vraag voor ons? Laat het ons weten!
We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vertrouwenscontactpersonen VIOS Beltrum

Vertrouwenscontactpersonen VIOS Beltrum

Als sportvereniging willen wij dat al onze leden zich veilig kunnen voelen. Om hier zorg voor te dragen heeft het bestuur een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld. Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging of sportbond het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen.

De vertrouwenscontactpersoon zal niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar je de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven.

Binnen onze verenigingen kunnen natuurlijk wel eens zaken spelen die niet door de beugel kunnen of waar je veel moeite mee hebt. Voor veel zaken kun je natuurlijk de coach aanspreken of kun je naar een bestuurslid toe gaan. Maar er zijn situaties denkbaar dat je liever iemand spreekt die helemaal onafhankelijk is, en uitsluitend jouw belang in het oog houdt. Je kunt dan een beroep doen op de vertrouwenscontactpersoon (VCP). De VCP-ers van VIOS Beltrum, Marlies en Iris zijn er voor alle leden van de sportcentrale, volleybal, handbal, voetbal, tafeltennis, touwtrek en gymnastiek.

Iedereen, jeugdleden, ouders, begeleiders, coaches, trainers, seniorleden kunnen contact met ons opnemen. Marlies is bereikbaar op 0610014795 en Iris op 0613119991, het mailadres is vcp@sportcentralevios.nl.

Wij zijn er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er echt problemen zijn. Je kunt terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.
Voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag/ongewenste situaties zijn;
· Pesten en gepest worden (door teamgenoten, trainer, coach);
· Vermoedens of concrete incidenten m.b.t. seksuele intimidatie;
· Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
· Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
· Een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
· Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
· Iemand heeft jou direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;

De gesprekken die er tussen jou en de VCP plaatsvinden zijn vertrouwelijk, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij dat weet. Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid om de implicaties voor de vereniging vast te stellen en daarna te handelen.

Schroom niet ons te benaderen als er een ongewenste activiteit plaats vindt en je dat opgelost wilt zien. Ons luisterend oor, aandacht en vertrouwen zullen we inzetten om samen met jou te kijken naar wat je nodig hebt!

Marlies Stoteler                           06-10014795   
Iris Groot Zevert                          06-13119991

Copyright © 2018 Sportcentrale V.I.O.S.